"Bu Namertliği Yapmana İzin Vermeyeceğim!" | Uyanış: Büyük Selçuklu 30. Bölüm

The Great Seljuks

126 хил. показвания60

  Uyanış: Büyük Selçuklu 30.Bölümünde Neler Oluyor?

  Melikşah ordusuyla birlikte ikinci defa Şelemzar önlerine vardığında Turanşah ve Tekiş‘in kendisinden önce davranıp Şelemzar’ı zapt ettiğini görmüştü. Melikşah, töre gereği daha önceden Tapar’a vermiş olduğu Şelemzar’ı kılıç hakkı olarak Tekiş‘e bırakmak zorunda kalacaktır. Bu duruma Tapar’ın tepkisi nasıl olacaktır? Kendisine açıkça bir haksızlık yapıldığını düşünecek olan Tapar, nasıl bir fevri harekete girişecektir? Ona kim engel olacaktır? Gevher, bulunduğu konumu bahane ederek, bir obalı olarak gördüğü Başulu’nun elini öpmeyi reddetmişti. Zübeyde, Gevher’in bu saygısızlığına öfkelenmiş fakat Terken’in de Gevher’e arka çıkmasından ve Başulu’nun bağışlayıcı tavrından ötürü aralarında başlayan tartışmayı büyütmeyecektir. Fakat başhatun olan Zübeyde, saraya geldiklerinde Gevher ve Terken’e Başulu’ya karşı işledikleri saygısızlıktan ötürü nasıl bir ceza verecektir? Öte yandan Kavurd’un ölümünden sorumlu tuttuğu Nizamülmülk’ün ve yaverini öldüren Sencer’in cezalandırılmasını bekleyen Turanşah, umduğunu bulamayacaktır. Sencer uzun zamandır hak ettiği meliklik hilatini giyecek, bunun yanı sıra Nizamülmülk de hâcelik makamına geri dönecektir. Turanşah, bu iki haberi aldığında gerilecek ve Melikşah’ın bu hamlelerinin apaçık kendisine yönelik bir tahrik girişimi olduğu sonucuna varacaktır. Turanşah, Melikşah’la giriştiği savaşı hangi noktaya kadar vardıracaktır? Yoksa tahtı almak için harekete geçecek midir? Melikşah, kendisine asilik eden ve apaçık düşmanlık güden Tekiş’e ve hükmüne boyun eğmeyen Turanşah’a nasıl bir oyun hazırlamaktadır?
  her pazartesi TRT 1’de!

  --------------------
  Uyanış: Büyük Selçuklu Sosyal Medya Hesapları: Resmi Facebook Sayfası: uyanisbuyuks... Twitter Sayfası: UyanisSelcuklu/ R... Instagram Sayfası: uyanisbuyuk...

  --------------------

  TRT 1 Sosyal Medya Hesapları: Resmi Facebook Sayfası: TRT1/ Resmi Twitter Sayfası: trt1/ Resmi Instagram Sayfası: trt1

  Публикуван на преди месец

  Коментари

  1. Yaldız

   Sencer in Tapar i durdurması iyiydi lakin kavgaları iyi olmadı. Olsun abi kardeşin ilk kavgası sonradan da barıştılar zaten ☺️☺️☺️☺️💜💜🖤

  2. x 1007

   Tapar sencer'in altında çok eziliyor. Bunun bir sınırı olmalı

  3. Mansur ma'nâ-yı harfi

   Soru Allah'ın Bizi Yaratması İhtiyaçtan mı Bana birisi şöyle bir şey sordu: "Allah'ın bizi yaratmasına ne gerek var ki, buna ihtiyacı mı var "dedi ben de Rabbimiz dilediğini yapar sana mı soracak dedim. Daha iyi bir cevap için sizlere sorayım dedim. Cevap Bu hakikati anlamak için öncelikle “acaba yaratmak ihtiyaçtan mıdır?” sorusunun cevabını bilmemiz gerekir. Bu sorunun cevabı bilinmediği takdirde bu tarz şüpheler ortaya çıkabilmektedir. Acizlikten ve noksanlıktan münezzeh olan Allah (cc), hiçbir şeye muhtaç değildir. Yaratılmaya ve her şeye muhtaç olan insandır. Bir şeyi yapmak veya yaratmak ihtiyaçtan değildir. İhtiyacımız olmadığı halde biz insanların bile yaptığımız birçok şey vardır. Mesela: İnsanlara iyilik yapan ve onlara yardım eden cömert birisinin, yaptığı iyilikler bir ihtiyaçtan kaynaklanmamaktadır.Çok maharetli ve kabiliyetli bir kişinin maharetlerini ve kabiliyetlerini göstermek için yaptığı eserler bir ihtiyaçtan kaynaklanmamaktadır. Bir annenin çocuğuna karşı olan şefkati asla bir ihtiyaçtan kaynaklanmamaktadır. İnsanoğlunun bile yaptığı bazı şeyler ihtiyaçtan kaynaklanmadığı halde, her türlü eksik ve noksandan münezzeh olan Cenab-ı Hakka karşı “ihtiyaç” atfetmek son derece yanlıştır. İlk iki misali biraz daha açarsak, bu meselesinin daha iyi anlaşılacağını ümit ediyoruz; Birinci misal: Gayet merhametli, cömert ve zengin bir zat düşünelim. Bu zat yaratılışındaki yüksek karakteri ve güzel ahlakı sebebiyle büyük bir seyahat gemisine çok muhtaç ve fakir insanları bindirip dünyanın her tarafındaki denizleri ve memleketleri gezdirse ve seyahat esnasında çok çeşitli ziyafetlerle o muhtaç fakirlere ikramda ve ihsanda bulunsa, o kimseler bundan ne kadar memnun ve mutlu olurlar. Ne kadar zevk ve lezzet alırlar. İşte o cömert zat dahi o muhtaç fakirlerin memnuniyetlerinden ve sevinçlerinden dolayı memnun ve mesrur olur. Onları seyrederek onların lezzet almalarından ve minnetdar olmalarından lezzet alır. Bu cömert zatın yaptığı iyilikler bir ihtiyaçtan kaynaklanmamaktadır. Madem, dağıtım memuru hükmünde olan bir insan ihtiyacı olmadığı halde, böyle küçük bir ziyafet vermekten dolayı bu derece memnun ve mesrur oluyor ve böyle sevinip lezzet alıyor. Elbette bütün hayvanları ve insanları ve bu kadar çok melekleri ve cinleri ve ruhları dünya gemisine bindirerek yeryüzünü, çeşitli yiyeceklerle ve bütün duyguların zevklerine hitap edecek erzaklarla dolu rabbani bir sofra şeklinde açmakla, sonra o muhtaç, minnetdar, sevinçli ve müteşekkir mahlukatını dünyada bu kadar ikramlarla ve kainatın her tarafında gezdirmekle memnun ve mesrur etmekle, ve sonra baki bir alem olan cennette daimi ve bitmez ziyafetlerle ve nimetlerle onları sevindiren zat-ı kayyuma ait o varlıkların teşekkürlerinden ve minnetdar olmalarından ve sevinçlerinden gelen memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı kudsi, lezzet-i mukaddese gibi tabirlerle ifade edilen şuunat-ı ilahiye vardır. Bu şuunatı asla bir ihtiyaçtan kaynaklanmamaktadır. İkinci misal: Hüner sahibi bir sanatkârın, son zamandaki bütün teknik ve fenleri kullanarak bize benzeyen bir robot yaptığını düşünelim. Yaptığı robotun insana yardımcı olacak birçok özelliği olsa, bizleri anlayıp ona göre davransa ve istenen her şeyi yapsa, hatta bizler gibi sevinip üzülse, o robotu yapan usta ne kadar sevinir. Ne kadar iftihar eder. Ne kadar memnun olur. Elbette bütün varlıkların sanatkârı ve ustası olan Sani-i hakîm, bütün varlıkları hususen her bir canlıyı birçok isim ve sıfatlarının tecellisi ile onların üstünde çok harika belki mucize nakışlarla işleyip yaratmış. İşte bütün bu varlıkların O’nun istediği gibi hareket etmesi, özellikle bütün varlıkları ve kendisini kim yaratmış ve ne için yaratmış bunları bilen, varlıklar üstündeki ince manaları ve nakışları anlayıp takdir edebilen ve kendini yaratan Zatın isteğine göre hareket eden aklı başında insanların kendilerini yaratan zatın istediği tarzda işleyip istediği neticeleri vermesinden gelen iftihar-ı kudsi ve memnuniyet-i mukaddese ve lezzet-i mukaddes gibi isimlerle ifade edilen şuunatı vardır. Bu şuunatlar dahi asla bir ihtiyaçtan kaynaklanmamaktadır. İnsan, Allah'ı meleklerden de yüksek bir mertebeden, en a'lâ bir şekilde, bütün isim ve sıfatları ile tanımak ve bu tanıma neticesinde, O'nu nihayetsiz bir sevgi ile sevmek ve O'nun tarafından sevilmek ve Allah'ın ebedi saltanat başkenti olan Cennet'te O'nun daimi halkı olmak için yaratılmıştır. İnsan, Allah'ı tanıyabilmek, sevebilmek ve Cennet'e layık olabilmeyi sağlayacak istidadlarla donatılmış ve bu istidadların inkişaf ederek gelişmesi için dünyada zorlu bir imtihana tabi tutulmuştur. Yaratılış gayesine uygun bir şekilde Allah'a itaat ederek bu dünya imtihanını kazanan insanlar, ahirette O'nun ebedi dostları ve seçkin Cennet halkı olurlar. Bu gayeye ters hareket ederek Allah'a değil, nefsine tapan insanlar, imtihanı kaybederek ve ruhlarındaki istidadlarını köreltirler. Allah'ın düşmanları olup Cehennem'e müstehak olurlar.

  4. Motivational Wala

   ꧁༺ ERTUGRUL RECAP༻꧂

  5. Turkan Aksu

   Eğer tapar böyle birşey yapsaydı sultan melikliğni bile alırdı sencar durdurarak en iyisini yaptı

  6. Ramazan Yarka

   Tapar tam mal tarihtede devletin parçalanmasında etkin rol oynamış sürekli isyan etmiş

  7. Vll. Murat

   Berkyaruk ile Tapar arasindaki taht mucadelesinde Sencer ,Berkyarukun yaninda yer alacak tarihte ...

   1. Rabia Erduran

    hayır taparın

  8. Şerif Yiğit

   3:15 bunların kavgası çok iyi

  9. İkrasu Türkmen

   en sevdiğim ve en sinir olduğum üzüldüğüm 2 bölümden 2'side buydu

  10. dhalan koriye

   Islamic

  11. Made in Turkish

   Melik tapar'da edho da ki idris reis gibi itibar peşinde 😅

  12. ilker oymak

   🌙🕋🕌

  13. Abdullah Polatlı

   Kaç gündür bu sahneyi bekliyorum

  14. Sardar Chughtai M

   *Sultan Meliksah Ghazi Oğlu Melik Sencer Ghazi Bey!* ❤️

  15. Ece Ay

   Sencer bundan nasıl küçük ya

   1. Toprak2021

    Küçük derken neyi kastediyorsun?

  16. Serpil Kaymak

   Sencerim sonuna kadar haklı tapar biraz sabırsız babasını dinlemeliydi abi kardeşin her daim sahneleri olsun

  17. Ayşe Nihan Sert

   Valla kime haklı diyeceğimi şaşırdım...😥

  18. Oynat Gelsin

   bgclip.info/run/inmeiqqklX-qy2k/video

  19. RABİA Kazandırmak

   Abi kardes kavga etmeselerdi iyiydide ama neyse tapar meliksahtan kurtuldu

  20. Hilal KARAHAN

   acaba diyorum sondaki fotoğrafı artık bir değiştirseniz mi

  21. Suheda Yılmaz

   bgclip.info/run/oYOjq6bbs52c2ag/video

  22. Şeyma

   Her ne olursa olsun ağabeye namert demek hangi Türk kültüründe ya da töresinde var? Sencer çok ayıp etti ağabeyine. Fragmanda da Melikşah'a baş kaldırıyor sözleriyle.Artık dilinin kemiğine sahip çıkmalı

   1. Rabia Erduran

    ama ağabeyine çok yanlış yaptı eğer o kelimeyi söylemeseydi tapar ona vurmicaktı

   2. Rabia Erduran

    zaten babasıda sonra itimat ediyor

  23. Ece *

   Verin artık şu 2. fragmanı, ağaç olduk burada her bildirimde acaba bu fragman mı diye kalbim ağzımda geliyorum.

  24. ShukurovMusic

   Evet

  25. Ece *

   Bu sahne o kadar güzeldi ki... Sencer'in ağabeyini korudu, Tapar'ın ona ağır laflar etmesine rağmen (ki çok kızdım kendisine) ona mani oldu. İşte kardeşlik budur!

  26. feride korkmazer

   Tapar ne o melik olunca devlet dersi mi verirsin diyince sencer nasıl da deliye döndü ilk defa içini dökebilirdiğine sevindim

  27. Gök Börü

   Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

  28. Fidan Demirel

   HELAL OLSUN MELİK SENCER

  29. Fidan Demirel

   TAPAR ASLANIM YAVAŞ GİT. YAKIYORSUN.

  30. Sevgi NAZARİ

   Herkse hayırlı kandiller rabbim orucunuzu kabul etsin inşallah

   1. Fidan Demirel

    AMİN

  31. Hsyn Uluk

   iyiki sencer durdurdu yoksa çok kötü şeyler olacaktı

  32. Irshad Pathan

   Hindi me dbing kr ke bhejo

  33. Resad Mehraliyev

   Sencer ve taparın sahneleri çok verin

  34. Aras Altay

   HARİKALAR ❤❤❤

  35. Aynurə Əliyeva

   MELİKLER💥💥💥💫

  36. 💗SultanMelikşahMelikSencerMelikTapar💗

   Allah herjesin kadir gecesi kandili mübarek olsun.

   1. Ezgi Şahin

    Sizin de

  37. MARS

   Admin bunları Pazartesi atsan. Zaten bölümüde artık atmıyorsunuz. Artık özen gösterin

  38. HeartAche

   *Herkesinn Ramazan Ayı mübarek olsun.. bu ayda hedeflerinize ulaşmanız dileğiyle🙏🏻*

   1. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

  39. yusif abbaszade

   Teşekkür ederim sahne için🙂

  40. LWNT

   Tarihte Melikşah öldüğünde büyük evlat olarak Berkyaruk tahta geçiyor ama Tapar abisiyle defalarca kez taht kavgasına giriyor haçlılar Urfayı, Kudusü ve bir çok yeri ele geçiriyor fakat Melikler haçlılarla uğraşmak yerine birbirini yiyor. Selçuklu da zaten bu yüzden yıkılıyor... Burda görünen gibi değil yani...

   1. Yoklukları Hissedilen MelTapSen

    @LWNT sen beni anlamıyorsun

   2. LWNT

    @Yoklukları Hissedilen MelTapSen Selçuklu tarihini okuyabilirsin kardeşim. Melik Tapar kaç kez isyan etmiş neler yaşanmış daha iyi anlarsın

   3. Yoklukları Hissedilen MelTapSen

    @LWNT fakat Melikler haçlılarla uğraşmak yerine birbirini yiyor. dedin, onun için genelleme yaptığını zannettim :)

   4. LWNT

    @Yoklukları Hissedilen MelTapSen Berkyaruk la Tapar kardeş ya :))

   5. Yoklukları Hissedilen MelTapSen

    @LWNT kardeşler dedin ben de onun için böyle yazdım

  41. pandemi mağduru

   Sencer her halta karışma bi sanane!?

   1. Fidan Demirel

    @Yoklukları Hissedilen MelTapSen AYNEN

   2. Yoklukları Hissedilen MelTapSen

    devleti koruyor

  42. Elif Arya

   Dövüşmen guzularım

  43. Kara Osman IYI🌸OsBal❤

   Barıştıkları sahneyi de atın bari o sahne de çok güzeldi ❤❤

   1. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

  44. Sabutullah

   Allahtan sencer yetişti diyenler 👇

  45. Kara Osman IYI🌸OsBal❤

   Sencer son anda yetişti yoksa tapar hayatının en büyük hatasını yapardı 😐😐

   1. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

  46. Gedik

   Berkyaruk gel şunların 2sini de tokatla ya

  47. tıp aşığı bir öğrenci

   Bu sahnede dövüşeceklerini hissetmiştim Sencerime vursa da Taparın öfkesine veriyorum.😅 Ama bu sahneyi görmeyi çok istiyordum. Bide Berkyaruk acaba hangi oyuncu üstlenecek bu rolü çok merak ediyorum 🤔🤔

   1. 2018cor

    Tapar'ın öfkesi anlaşılabilir. Ancak öfkesinin kendisine sağduyudan daha fazla rehberlik etmesine izin vermesi büyük bir hatadır...

  48. AHMET

   tapar'ın hakkı yendi

  49. Savaş Demir

   Bu melik Sencer bence melik şahtan daha akıllı düşünen ve ferasetli biri çünkü Melikşah terkenin tuzaklarına uyanmazken Sencer bunların nerden geldiğini ve kimler tarafından yapıldığını biliyor benim düşüncem linçlemeyin ama ben böyle düşünüyorum

  50. Block Warrior

   Oof

  51. ღ•Tozkoparan İskender FP•ღ

   Ya Gerçekden Bu Dizi Harika . Hiç Bir Dizi Bunun Gibi Güzel Olamaź 👇

  52. ღ•Tozkoparan İskender FP•ღ

   Ya Gerçekden Bu Dizi Harika . Hiç Bir Dizi Bunun Gibi Güzel Olamaź 👇

  53. ღ•Tozkoparan İskender FP•ღ

   Ya Gerçekden Bu Dizi Harika . Hiç Bir Dizi Bunun Gibi Güzel Olamaź 👇

  54. Emir

   Hep bu Gevher dolduruyor Tapar'ı. Ama neyseki Sencer abisinin hata yapmasına engel oldu. Yoksa Melik Tapar Melikşah'ın gazabına uğrardı.

   1. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

   2. tıp aşığı bir öğrenci

    @OYUN KRALİÇESİ Ayn ne demişler üzüm üzüme baka baka kararır

   3. OYUN KRALİÇESİ

    @tıp aşığı bir öğrenci terkenin yanında dolaşıyor huylarını kapıyor

   4. tıp aşığı bir öğrenci

    Yeminle taparın her yediğini burnundan getiriyor yahu terkenden farkı yok resmen devletin düzeni bozulsun diye uğraşıyorlar

  55. 2021

   _Böyle ileri görüşlü melikler lazım_ *Selçukluya*

   1. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

  56. Eymen Tuzcu

   Tapar’ın bir emirlik için böyle yapacağı aklımın ucundan geçemezsin .

   1. Halime Gündoğdu

    @Krim 2020 sencer mi🧐

   2. Krim 2020

    O daha neler neler yapacak abiye nasıl oyunlar kuracak.

   3. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

   4. Halime Gündoğdu

    Benimde

  57. musa koçak

   Sencer melik olunca tam bir kurt oldu doğrudan sapmayan düşmanları titreten bir aslan

   1. musa koçak

    @2018cor KATILIYORUM

   2. 2018cor

    Melik olmak ile hiçbir şeye sahip değildir. Sencer, Melik ilan edilmese bile kardeşinin hata yapmasını engelleyecekti.…

  58. Toprak2021

   Sencer ağabeyinin büyük bir hata yapmasını engelledi; çok şükür

   1. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

  59. Gülhan Atmaca

   Hele bak hele abisine akıl veriyor sizin yazacağınız senaryoya tarihte akıl veren tapar iken dizide sencer pfff aferin

   1. Gülhan Atmaca

    @Mrsatayram sanmam berkyaruknzamanj kudüs ele geçti bir şey yapamadı hemen ardından tapar isyan etti sultanlığını saymadı zannımca ki sultan olduktan sonra haçlılara karşı yoğun bir şekilde saldırdı yetmedi ama çok uğraştı

   2. Mrsatayram

    @Gülhan Atmaca düşmustu ama zamanında koskoca melik kalkmış devletten önce kendi derdini düşünüyor

   3. Gülhan Atmaca

    @Mrsatayram farkeder mi bu tapari mal duruma düşürmeyi gerektirmiyor hem tapar tarihte sencere abilik sencer de kardeşlik etti aralarındaki etkileşimi olayların bir kısmını biliyorum

   4. Mrsatayram

    Yalnıza bu seneryo değil zaten Sencer Melikşah tan sonra devletin en iyi olduğu dönemin başı oluyor

  60. Səadət Məmmədova

   Melik Tapar

  61. Kelebek Vadisi

   Sencer Tapar'ı durdurmakla çok iyi etti, önceden bunu anlaması da çok akıllıcayıdı...

  62. Fettah0ff 7

   💥MELİK SENCER & MELİK TAPAR💥

  63. bikörse ikice

   Ah yavrularım benim😇

  64. Akilah

   Sencerin yumruk yedikten sonrası irkilmesi aşşırı komik değil mi ya bszhsys (3:17)

   1. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

   2. Zehranur

    😂😂

  65. Berke

   Süper oyunculuk tebrik ederim 👏👏

  66. Behiye Işık

   Sencer burada abisinin hata yapmasını önledi . 31. bölümde de Taparın suçunu üstleniyordu inşaallah araları hiç bozulmaz.

   1. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

   2. NACİNİN&SAFİYESİ

    inşallah

  67. XUDASHUKUR FAYZ

   Салом азиз достлар барчанггиз тутган розаларинггизни кобул килсин худойим илохим🤲

  68. Gizemli Yabancı TR

   kötü

  69. E

   Çok güzel bir sahneydiii😍😍😍.Tapar ve Sencer..iki favori ismim🤎.Kıvırcık Melik'imiz ve Kartal Bakışlı'mız❣️

   1. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

  70. YouTube Tv

   Melik Ahmed Sencer'in buyruğudur; Lütfen BGclip TV'ye abone olun.

  71. Hace Nizamülmülk

   Melik Sencer abisinin yapacağı hataya engel oldu, gayrı ne kadar kavga etseler de haklı olan odur. Melik Tapar'ın sinirini anlarım lakin kurulmuş bir plana da engel olmaya çalışır. Çok şükür bu hatadan döndü. Barışma sahnesi çok güzeldi.

   1. Hace Nizamülmülk

    Bana olan kinini anlayamadım, her yorumumda laf ebeliği yaparsın. İşine bakasın.

   2. Toprak2021

    Evet 👍

   3. BRO!MLBB

    Cehennemin olucam Nizamülmülk 👺👺👺👺👺👺👺💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

   4. x Hafiz

    Nizamulmulk un sesiyle okudum

  72. Elanaz Oktan

   ABİ KARDEŞ SAHANESİ İSTEYENLER 👇🏻

  73. NiSa

   Şu iki sanat eseri kardeşe gece ateş etrafında oturup bir dertleşme bir sarılma sahnesi neden yazılmaz ki biz neyi istesek tam tersi yazılır tapar sencer sarılma sahnesi isteriz kavga sahnesi gelir Melikşah başulu sevda sahnesi isteriz Melikşah başuluya vefa tahtım der gevher iyi biri olsun deriz gider terkenle iş birliği yapar bundan sonra terkenci mi olsam belki o zaman bu sahneleri izleyebiliriz çünkü seyirci neyi istiyorsa o sahneler bulunamıyor

   1. NiSa

    @black dark ama üzgün terkenden nefret ediyorum ama biraz blöf mü yapsam acaba diye düşünmeden edemiyorum

   2. NiSa

    @Gök Börü amin

   3. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

   4. NiSa

    @bir daha göremeyeceğimiz zübeyde nerdeeee

   5. bir daha göremeyeceğimiz zübeyde

    Yeni sezona geçmeden ana oğul ve abi kardeş sahneleri çok istiyorum bende inşallah bize kulak verir senarist

  74. Fatma Kübra Durkal

   Sencer çok başarılı bir Melik yaten büyük Selçuklunun son sultanı ve büyük Selçuklunun 1. Parlak devrini Melikşah 2.Parlak devrini Sencer gerçekleştiriyor

   1. Fatma Kübra Durkal

    @Galip Tanrıbuyurdu tabiki öyle

   2. Galip Tanrıbuyurdu

    @Fatma Kübra Durkal tamam haklısın

   3. Fatma Kübra Durkal

    @Galip Tanrıbuyurdu tüm Türk hükümdarları iyidir sadece biri değil

   4. Fatma Kübra Durkal

    @Galip Tanrıbuyurdu bide bilip bilmeden konuşma lütfen

   5. Fatma Kübra Durkal

    @Galip Tanrıbuyurdu internetten buldum sende araştır sende görürsün

  75. Rüzgar Gülü

   Sencer attığın adımlarla , davranışlarla harikasın neyse ki durdurmayı başarabildi , aşırı öfkeli ve düşünmeden hararet ediyor Tapar ..

  76. Rüveyda Akyol

   Sencer ve Tapar sahnelerine bayılıyorum

   1. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

  77. Beyza Yerlikaya

   Oha lan bu sahne müq 😘👌😍

   1. Beyza Yerlikaya

    @Gök Börü he anladım

   2. Gök Börü

    @Beyza Yerlikaya bu duayı yaymaya çalışıyorum kardeşim ☺️

   3. Beyza Yerlikaya

    @Gök Börü Ne alaka

   4. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

  78. ali ODABAŞI

   İleride melik tabarin başına iş gelecek demedi demeyin

  79. kowuschasok

   soltan sanjar beyik han

  80. yasin Polat

   Tüm islam aleminin kadir gecesi mübarek olsun 🤲

   1. Gülüzar Yılmaz

    Amin

   2. E SPOR Troodor

    Amin

   3. Yasin Polat

    @Gök Börü Ămin

   4. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

   5. Fidan Demirel

    AMİN

  81. Amir Zöhrabov

   Her bildiriş gelende seviniyorum 2ci fragman geldi diye.

  82. Ayşegül Sude Gümüş

   Tapar niye hala gevhere(böylemi yazılıyor bilmiyorum) ders vermedi başulunun öz annesinin elini öpmedi 🥺

   1. Zehranur

    Evet Gevher

  83. Aslı YldZ

   Sonradan iki kardeş barışınca oh çektim.😍

   1. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

  84. Akilah

   Turnayla Sencerin sahnesinide istiyoruz admin

  85. Yusuf İslam AKYOL

   Kendi yorumlarını beğenmeyen koca yürekli insanlar burda mı

  86. Melis Yldrm

   Şükür rrrrrrrrrr🔥💪💯💪🔥💯❤️

  87. black dark ama üzgün

   TAPAR'IN GÜCÜNÜ GÖSTERİN ARTIK LÜTFEN. Bu zamana kadar hep masum bir çocuk gibi susturuldu. Oysaki Melik Tapar bundan çok daha fazlasını hakkediyor. Bu kadar iyi bir oyuncu ve karakter bu kadar da küçümsenmemeli..⚔️

   1. Krim 2020

    @Metehan Özcan Selçukluyu 60 sene yönetendan bahsediyorsun. Ne yapsaydı herkes gibi abileri isyan etseydi. O zaman senecerin yüzünden masumların kanı akıtacakti ama O öyle yapmadı sırayı bekledi.

   2. Metehan Özcan

    @Eren cevik hayır sencer tarihte ürkek bir karaktere sahip ve abileri ne derse onu yapan biriydi. Abilerinin dediklerini yapması onun zeki olduğunu göstermez.

   3. Emir Melik Muhammed Tapar

    Ayn yaa taparımızın sencerin alplerinden bir farkı yok lütfen senarist sesimizi duy Ali abiyi artık ön plana çıkar

   4. Eren cevik

    @Metehan Özcan Tarihi iyi araştır Sencer en zekileri

   5. Ömer Durmuş

    Adam senaryoyu oynuyor kardeşim bu kadar kaptırmayın kendinizi karakterlere

  88. 2018cor

   Melik Ahmed Sencer diyeceksiniz 🔥

   1. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

  89. Akilah

   Bu akşam fragman varrrr

  90. Hira Nur Ersöz

   BANA 4. BÖLÜMÜ HATIRLATI

  91. Gülay

   Tam bu sahnedeyken bu sahnenin bildirim gelmesi kadar güzel birşey yok;)

   1. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

  92. Nurlan Tahmazli

   İndi anlaşıldı Təpərin necə Börkiyaruğa qarşı çıxacağı, sadə iqtidar hirsi

  93. Hesazg

   Bu sahneyi izlerken yüreğimden parçalar koptu çok üzüldüm ...

   1. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

  94. ZAHİDE DURAN

   Sencer Bu namertliği yapmana müsade etmeyeceğim

  95. Elif Yağmur Gümüş

   Admin fragmannnn

  96. köksal yiğit

   O kadar yorumun içinden bu gören kişi inşallah hayalerin gerçekleşir Allah tuttuğun oruçu kabul etsin

   1. Beyza Yerlikaya

    Amin cümlemize

   2. AVAR KAGANAT

    Amin Uacmaim. Allah daimi dostumuz olsun

   3. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

  97. E

   Melikler karşı karşıya😍.Sencer'in ağabeyini durdurmak istemesi çok güzeldi.Artık birbirlerine kavuştular,doğruyu hep birbirlerine gösterecekler inşallah🥰.

   1. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

   2. Zeyneb Memmedova

    @black dark ama üzgün ne güsel ya. Teşekker ederim sorularımı cevapladığınız için.🎀

   3. Zeyneb Memmedova

    @black dark ama üzgün vayy bee😍😍😍🥳🥳🥳🥳🥳🎉🎉🎀🎊🎊 Peki nerden bildiniz arkadaşlar?

   4. Zeyneb Memmedova

    @black dark ama üzgün ne zaman ne ara?

   5. Zeyneb Memmedova

    @E aa ne ara oldu? Bu bölümde mi olucak yoksa?🤯😳😵

  98. Zeynep Kocaer

   Sencer en iyisini yaptı abisinin hata yapmasını önledi

   1. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀

  99. Daner

   Tapar açgözlülük yapıyor aslında sabretse alacaklar zaten Şelemzar ı

  100. Hesazg

   Kavgalara doyamayan ağabey kardeş TapSen 💞

   1. Fetiye yeliz Goktas demir

    Fffjgg

   2. Gök Börü

    Allah daimi dostumuz olsun Allah'u Teala kalbimize nur yolu açsın amin 🍀